Zamki Szkocji - Spynie

Zamek Szkocji-Zamek Spynie

Zamki Szkocji - Zamek Spynie

Pałac Spynie, znany również jako Zamek Spynie, był przez około 500 lat ufortyfikowaną siedzibą biskupów Moray w Szkocji.  Powstanie pałacu datuje się na koniec XII wieku.  Znajduje się on około 500 m od pierwszego oficjalnie zasiedlonego kościoła katedralnego diecezji Moray, na obecnym cmentarzu Spynie.  Przez większość okupowanej historii zamek nie był opisywany jako pałac - termin ten pojawił się po raz pierwszy w Rejestrze Moray w piśmie z 1524 r.

Pierwszy zamek był budowlą drewnianą, zbudowaną pod koniec XII wieku i ujawniono to podczas wykopalisk przeprowadzonych w latach 1986–1994. Wykopane dowody sugerują, że budynki były otoczone prostokątnym pierścieniem i rowem, które wydają się otaczać obszar mniej więcej taki sam jak XIV-wieczna ściana osłonowa. Prawdopodobnie budynki składałyby się z domu biskupa z sienią, izbą sypialną i kaplicą, a także mieszczącym warzelnię i piekarnię.


Zamki Szkocji-Zamek Spynie
Zamki Szkocji-Zamek Spynie
Zamki Szkocji-Zamek Spynie

You've successfully subscribed to DG
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.