Zamki Szkocji- Dunbar

Zamki Szkocji-Zamek Dunbar

Zamek znajduje się w portowej części miasta Dunbar. Niestety nie zachowały się ilustracje jak ten zamek wyglądał kiedyś. Zamek jest bardzo mocno zniszczony i właściwie widoczne jest tylko kilka ścian.


Zamek Dunbar
Zamek Dunbar
Zamek Dunbar
Zamek Dunbar
Zamek Dunbar
Zamek Dunbar
Zamek Dunbar
Zamek Dunbar
You've successfully subscribed to DG
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.