Zamki Szkocji-Finlarig

Zamki Szkocji - Zamek Finlarig

Ruiny dawnej twierdzy Campbell ,zamku Finlarig stoją  pomiędzy rzekami Lochay i Loch Tay, 1 km na północ od Killin.  Na terenie zamku pochodzącego z XVI wieku znajdują się pozostałości dołu do ścięcia.  Obok zamku znajdują się pozostałości po Mauzoleum Breadalbane, kaplicy w stylu Tudorów, wzniesionej w 1829 r. W pobliżu północnej ściany zamku znajduje się wyłożony kamieniami dół, który, jak głosi legenda, służył do ścinania głów więźniów.


Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig

You've successfully subscribed to DG
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.