Zamki Szkocji - Zamek Finlarig

Ruiny dawnej twierdzy Campbell ,zamku Finlarig stoją  pomiędzy rzekami Lochay i Loch Tay, 1 km na północ od Killin.  Na terenie zamku pochodzącego z XVI wieku znajdują się pozostałości dołu do ścięcia.  Obok zamku znajdują się pozostałości po Mauzoleum Breadalbane, kaplicy w stylu Tudorów, wzniesionej w 1829 r. W pobliżu północnej ściany zamku znajduje się wyłożony kamieniami dół, który, jak głosi legenda, służył do ścinania głów więźniów.


Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig
Zamki Szkocji-Zamek Finlarig