Muzyka

Muzyka elektroniczna

Muzyka

Można tutaj posłuchać mojej muzyki ,którą nagrywałem w wolnych chwilach.Staram się łączyć właściwie trzy gatunki ,które są moimi ulubionymi. Muzyka elektroniczna, metal i muzyka filmowa. Te które są obecnie na stronie mają już 5 lat i czuję już ,że już czas usiąść i nagrać coś nowego.


Sky On Fire

Different World


You've successfully subscribed to DG
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.