DG

DG

Fotografią zajmuję się wyłącznie amatorsko. Ten blog to właściwie zbiór różnych zdjęć wykonanych aparatem i telefonem. Głównie krajobrazy Szkocji jak i zdjęcia szkockich zamków.

152 Postów
DG
ST Abbs-Asgard

ST Abbs-Asgard

Kilku-godzinna wizyta w St Abbs. Zwanym też Nowym Asgardem ze względu na to ,że kręcono tu film Thor Ragnarok ,gdzie właśnie to ST Abbs...

DG
∙ 1 minuta
You’ve successfully subscribed to DG
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.