Polska

Zdjęcia z wycieczek po Polsce. Kilka miast z polski i niestety za mało zdjęć przyrodniczych z naszego pięknego kraju. Zdjęć mojego rodzinnego miasta też nie ma za dużo. Kilka zdjęć przyrody i miast polski jak Wrocław,Kraków,Warszawa. Polskie lasy i przyroda.

13 Postów
Polska
Moje miasto

Moje miasto

Krótki pobyt w moim mieście rodzinnym.Odpoczynek od Szkocji.  Przyznaję ,że po kilku latach nieobecności miło było zobaczyć stare i nowe mury. Czas spędzony...

DG
∙ 1 minuta
You’ve successfully subscribed to DG
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.