Zamki Szkocji - Edzell

Zamki Szkocji-Zamek Edzell

Zamki Szkocji - Zamek Edzell

Pierwszy zamek w Edzell był drewnianą budowlą typu motte and bailey, zbudowaną w celu ochrony ujścia Glenesk, strategicznej przełęczy prowadzącej na północ do Highlands.Motte, czyli kopiec, jest nadal widoczny 300 metrów od zamku i pochodzi z XII wieku. Edzell przeszedł na własność młodszej gałęzi rodu Lindsay, potomków trzeciego hrabiego. Odziedziczył go David Lindsay. Około 1520 roku David Lindsay zdecydował się porzucić pierwotny zamek i zbudował dom z wieżyczką i barmanem lub dziedzińcem w bardziej osłoniętym miejscu w pobliżu.  Wybór miejsca przeoczonego przez wyższy teren na północy sugeruje, że obrona nie była głównym problemem.


Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell
Zamki Szkocji-Zamek Edzell

You've successfully subscribed to DG
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.