Kobieta

Amatorskie zdjęcia dziewczyn ,które kiedyś zrobiłem. Koleżanki zgodziły się pozować a ja chciałem się poduczyć fotografii portretowej. Zdjęcia robione w domowych studio. Zwykle kurtyny jako tło i amatorskie oświetlenie. Takie fotografowanie na początku zabawy z fotografowaniem.

6 Postów
Kobieta
Kobieta- P

Kobieta- P

Tym razem zdjęcia podczas jesiennego spaceru. Zdjęcia kobietZdjęcia kobietZdjęcia kobiet...

DG
∙ 1 minuta
You’ve successfully subscribed to DG
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.