Ryczyn - Grodzisko

Ryczyn. Grodzisko w okolicach Oławy. Droga rowerowa przez las.Wykopaliska archeologiczne 2004

Swego czasu często zapuszczałem się w okoliczne lasy na wycieczki. Często tez jeździłem do resztek starego Grodziska RYCZYN. Jako dziecko często tam bawiliśmy się w różne zabawy a później już jeździłem rekreacyjnie. Kilka lat trwały tam wykopaliska i bardzo lubiałam rozmawiać wtedy z obecnymi tam archeologami. Kilka zdjęć poniżej właśnie z tych wykopalisk. Ryczyn powstał ponad tysiąc lat temu i przez wiele setek lat pełnił ważna funkcje handlowo obronną.Gród ryczyński mógł być jednym z 15 grodów Ślężan.Jak donosi kronika Komasa z Pragi, około roku 1093 Ryczyn został zniszczony przez czeskiego księcia Brzetysława II, gdy ten najechał na Śląsk. Gród ryczyński został odbudowany i stał się wtedy jednym z najważniejszych polskich grodów obronnych Śląska. Gród skutecznie obronił się w roku 1103 przed wspólnym najazdem książąt czeskiego Borzywoja II i ołomunieckiego Świętopełka, oraz w roku 1109 przed najazdem króla niemieckiego .Pierwsze badania archeologiczne miały miejsce w 1390 roku.Zdjęcia te pochodzą z badań archeologicznych z roku 2004.Archeolog odnalazł siedem kurhanów-położonych w północnej części grodziska, w pobliżu zbiornika wodnego. Na ich nasypie składano ciała spopielonych zmarłych, maksymalnie do siedmiu ciał w obrębie kurhanu. W tym miejscu składano też ofiary ze zwierząt, o czym świadczą kości zwierzęce.Będąc tam miałem okazję trochę pomagać przy wykopaliskach i przyznam ,że dziwne było to uczucie trzymania kości ludzkich sprzed tysiąca lat.


Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
You've successfully subscribed to Blog Fotograficzny.
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.