Swego czasu często zapuszczałem się w okoliczne lasy na wycieczki. Często tez jeździłem do resztek starego Grodziska RYCZYN. Jako dziecko często tam bawiliśmy się w różne zabawy a później już jeździłem rekreacyjnie. Kilka lat trwały tam wykopaliska i bardzo lubiałam rozmawiać wtedy z obecnymi tam archeologami. Kilka zdjęć poniżej właśnie z tych wykopalisk. Ryczyn powstał ponad tysiąc lat temu i przez wiele setek lat pełnił ważna funkcje handlowo obronną.Gród ryczyński mógł być jednym z 15 grodów Ślężan.Jak donosi kronika Komasa z Pragi, około roku 1093 Ryczyn został zniszczony przez czeskiego księcia Brzetysława II, gdy ten najechał na Śląsk. Gród ryczyński został odbudowany i stał się wtedy jednym z najważniejszych polskich grodów obronnych Śląska. Gród skutecznie obronił się w roku 1103 przed wspólnym najazdem książąt czeskiego Borzywoja II i ołomunieckiego Świętopełka, oraz w roku 1109 przed najazdem króla niemieckiego .Pierwsze badania archeologiczne miały miejsce w 1390 roku.Zdjęcia te pochodzą z badań archeologicznych z roku 2004.Archeolog odnalazł siedem kurhanów-położonych w północnej części grodziska, w pobliżu zbiornika wodnego. Na ich nasypie składano ciała spopielonych zmarłych, maksymalnie do siedmiu ciał w obrębie kurhanu. W tym miejscu składano też ofiary ze zwierząt, o czym świadczą kości zwierzęce.Będąc tam miałem okazję trochę pomagać przy wykopaliskach i przyznam ,że dziwne było to uczucie trzymania kości ludzkich sprzed tysiąca lat.


Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004