Zdjęcia z okresu ,kiedy to można było jeszcze fotografować kaplicę w środku. Z tego co pamiętam robione aparatem Nikon D50.  Kaplica z 15 wieku ,która w ostatnich kilku latach zdobyła popularność dzięki filmowi „Kod Leonardo Da Vinci „ Wiązanych z nią jest wiele legend i opoawiesci o ukrytych skarbach.