Kaplica Roslin

Zdjęcia z okresu ,kiedy to można było jeszcze fotografować kaplicę w środku. Z tego co pamiętam robione aparatem Nikon D50.  Kaplica z 15 wieku ,która w ostatnich kilku latach zdobyła popularność dzięki filmowi „Kod Leonardo Da Vinci „ Wiązanych z nią jest wiele legend i opoawiesci o ukrytych skarbach.

You've successfully subscribed to Blog Fotograficzny.
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.