Kamienne smoki

Kamienne smoki zastygłe w skale.

Wyszukuję czasami wystających skamieniałych smoków. Niekiedy kształty skał wyglądają jak dawne stwory, które obecnie są zamknięte w kamieniu. Tutaj kilka smoków z wyspy Isle of Skye.


You've successfully subscribed to DG
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.