UFO nad Oławą

Ufo nad miastem Oława

Dawno temu sfotografowałem coś co zostało nazwane UFO nad Oławą. Był to chyba rok 1998. Pamiętam, że wysyłałem negatyw do analizy do Warszawy. Zainteresował się tym nieżyjący już polski ufolog Kazimierz Bzowski. Było to opisane w kilku gazetach poświęconych zagadnieniom z tematyki ufologicznej.

Do dzisiaj został mi negatyw tego zdjęcia.


You've successfully subscribed to Blog Fotograficzny.
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.