Samoloty

Zdjęcia samolotów z różnych lotnisk i airshow. Spotting samolotowy. Boeing i Airbus podczas startu i lądowania. Samoloty na lotniskach. Samoloty na pokazach lotniczych.

4 Postów
Samoloty
Airbus A380

Airbus A380

Na pokazach lotniczych z roku 2010 można było oglądać ten piękny samolot. Na dzień dzisiejszy z powodu „zarazy” wszystkie zostały uziemione i jak przeglądałem...

DG
∙ 1 minuta
You’ve successfully subscribed to DG
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.