Zdjęcia koleżanki podczas jesiennego spaceru. Dosyć wietrznie było i deszczowo ,ale nie przeszkodziło to specjalnie w robieniu zdjęć.

Zdjęcia kobiet